poniedziałek, 23 marca 2015


    Program Instytutu Muzyki i Tańca ,,Myśl w ruchu”  realizowany we Wrocławiu, w okresie III - XI 2014r.

         Zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywały się min:  na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 , w Centrum Inicjatyw Artystycznych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, w placówce MONAR, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3.  

Osoby prowadzące zajęcia: Edyta Kamińska, Kacper Lipiński, Maciej Kuźmiński, Ewa Staroń

Myśl w ruchu 2014
Myśl w ruchu program Instytutu Muzyki i TańcaMyśl w ruchu 2014 - Twórcza Dyspozycja


wtorek, 11 marca 2014

Zajęcia dramowo - plastyczneWizyta na wystawie Life Book w Centrum Sztuki Mediów WRO


Wizyta w Pałacu Królewskim
Dni otwarte - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci


Tata Małgosi
Czy zmieniłbym córce szkołę? Nie. Wiem,
że na Parkowej czuje się szczęśliwa. Nauczyciele
Ośrodka nie tylko uczą dzieci,
oni wierzą w ich rozwój. Tu każdy na
miarę swoich możliwości może osiągnąć
sukces i satysfakcję. Pomagają im w tym
nauczyciele, wychowawcy oraz personel
niepedagogiczny.
O sile i skuteczności Ośrodka decydują
właśnie jego pracownicy. Wszyscy,
na każdym poziomie pracy zawodowej,
wdrażani do ustawicznego podnoszenia
kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne
metody i formy działania – stale monitorowane
pod kątem ich skuteczności.
W placówce zebrany jest ogromny
kapitał wiedzy pedagogicznej, doświadczenia,
sprawdzonych metod
i form działania.
Uczniowie, oprócz zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, mogą korzystać
z szeregu form pracy pozalekcyjnej.
Działają tu koła zainteresowań, grupa
taneczna, zespół teatralny, drużyna
harcerska, gazetka szkolna i inne.


fragment artykułu z magazynu
Ludzka Sprawa

Małgosia
Czy lubię szkołę? Tak i to bardzo. Tu nigdy
się nie nudzę, mam przyjaciół i zawsze jest
wesoło. Moja szkoła to Parkowa, to moja
Parkowa…
Adres: Parkowa 27, Wrocław. Budynek
z wczesnych lat sześćdziesiątych,
solidny i duży. A wokół natura zaaranżowała
przestrzeń wyjątkowo malowniczo.
Zielona obfitość wprowadza każdego
w ożywczy, błogi nastrój. Piękno Parku
Szczytnickiego widoczne z okien. Spacery
wokół unikatowych magnolii, świerków,
kolorowych grządek sprawiają, że każdy
w takim otoczeniu odpoczywa. W takich
sprzyjających warunkach przyrody znajduje
się budynek Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 10.
Jeśli posiadasz orzeczenie z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego, to
zapraszamy na Parkową.
U nas panuje prawdziwie rodzinna
atmosfera. Obejmujemy edukacją
i opieką dzieci i młodzież od 1 klasy
Szkoły Podstawowej do końca kariery
szkolnej. Bo Parkowa to: szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła zawodowa,
szkoła przysposabiająca do pracy i zespoły
rewalidacyjno-wychowawcze.
Małgosia
Jestem osobą dorosłą, miłą, spokojną. Nie
robię w szkole problemów. Lubię słuchać
różnej muzyki. Bardzo lubię pomagać
osobom słabszym, szczególnie jeśli ktoś
potrzebuje tej pomocy. Chętnie uczestniczę
w zajęciach sportowych. W szkolnej kuchni
lubię smażyć z panią Małgosią naleśniki. No
i lubię też chodzić na basen z panią Roksaną.

Moim zainteresowaniem jest moda.

fragment artykułu ,,Moja Parkowa" 
magazyn Ludzka Sprawa nr 2  2013

artykuły na temat Ośrodka w magazynie Ludzka Sprawa

Dni otwarte w Ośrodku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dla DzieciWyjście na pokaz spektaklu w Centrum Inicjatyw Artystycznych


Zajęcia plastyczne z Hanną Zawadzką - Wożniak


Warsztaty dziennikarskie z Magdą Witeską


Zajęcia z Darkiem Orwatem